Sunday, 22 May 2016

Contoh Sijil Kursus MKMContoh Sijil  Kursus Wajib 1

Dalam kursus Wajib 1 pula peserta didedahkan dengan pengurusan sesebuah Koperasi. Akta Koperasi dan Undang-Undang Kecil dihuraikan secara terperinci. Peserta mesti tahu  tadbir urus sesebuah koperasi. Ini bertujuan untuk membolehkan seszebuah koperasi ditadbir dengan baik dan berintegriti.


Contoh Sijil Kursus Wajib 2
Kursus Wajib 2 adalah berkaitan dengan Pengurusan Kewangan Koperasi. Peserta didedahkan  bagai mana  memahami  Penyata Aliran Tunai dalam sesebuah Koperasi. Begitu juga wang keluar dan juga wang masuk amat ditekankan dalam kursus ini.
Contoh Sijil Kursus Wajib 3

Kursus Wajib 3 berkaitan dengan Pengurusan Strategik. Peserta didedahkan dangan  Pengurusan Strategi, Analisis persekitaran organisasi, analisis SWOT. Di samping itu penekanan juga kepada Visi, Misi dan Objektif  sesuatu Koperasi.Cover Fail Sijil-Bahagian Hadapan


Cover Fail-Bahagian Belakang
No comments:

Post a Comment