Sunday, 22 May 2016

Kursus Wajib 3-Perancangan Strategik


Kursus Wajib 3- Pengurusan Strategik  telah diadakan pada 26/10/2015 hingga 27/102015 di Hotel Tropical Inn, Jalan Gereja Johor Bahru. Peserta kursus terdiri daripdada anggota dan ALK Koperasi di negeri Johor. Seramai 89 orang telah menghadiri kursus ini.

Koperasi IPG Tun Hussein Onn Batu Pahat Berhad telah  menghantar wakilnya untuk mengikuti kursus ini. Mereka ialah
  1. En. Zelkepli bin Shahrom
  2. Pn. Noridathi
  3. En. Muhammad Amin bin Simon

Peserta didedahkan maklumat berkaitan dengan  topik pengenalan pengurusan strategik, analisis persekitaran organisasi dan juga  penggunaan analisis SWOT dalam menentukan hala tuju Koperasi. Penekanan juga diberii terhada, Visi, Misi dan Objektif Koperasi. Begitu juga pengisian aktiviti dalam menjana ekonomi sesebuah Koperasi.


Jadual Kursus Wajib 3 -Pengurusan Strategik oleh Maktab Koperasi Malaysia


Pengarah Koperasi Malaysia iaitu Prof. Madya Dr. Abd Rahman bin Abdul Razak Shaik telah hadir bersama merasmikan Kursus  Pengurusan Strategik (Wajib 3)  pada sesi ini di Hotel Tropical Inn, Johor Bahru.


Gimik  perasmian  Pengurusan Strategik
Contoh Sijil Pengurusan Strategik (Wajib 3)Bahan  Kursus Pengurusan Strategik dalam format doc, ppt dan pdf. Sila  klik pilihan anda.

No comments:

Post a Comment