Monday, 23 May 2016

Kursus Penyediaan Belanjawan

Kursus Penyediaan Belanjawan Koperasi telah diadakan di Hotel New York pada 5/4/2016 hingga 6/5/2016 di Hotel New York. Kursus ini memfokeskan  tyopik berkaitan dengan penyediaan Belanjawan Tahunan Koperasi. Ini termasuk bagaimana  hendak menyediakan Penyata Aliran Tunai sesebuah Koperasi.
koperasi IPG Tun Hussein Onn batu Pahat telah disertai oleh Muhammad Amin Simon bagi mengikuti kursus ini. Kursus ini sangat berfaedah kepada koperasi terutama dalam penyediaan  Anggaran Belanjawan Tahunan sebelum dibentangkan dalam mesyuarat Agung Tahunan Koperasi.Peserta Kursus Penyediaan Belanjawan Tahunan
Penyata Aliran TunaiSlaid  Penyata Aliran Tunai Koperasi
Peserta dari  Koperasi IPG Tun Hussein Onn Batu Pahat Berhad menyertai kursus ini
Contoh Sijil Penyediaan Belanjawan Koperasi

No comments:

Post a Comment