Friday, 20 May 2016

Kursus Wajib 1-Pengurusan dan Pentadbiran KoperasiContoh Sijil Pengurusan Pentadbiran Koperasi (Wajib 1)Perjalanan sesebuah koperasi dikawal oleh Akta Koperasi. Setiap ALK p perlu memahami Akta Koperasi 1993 (Akta 502). Ini bagi memastikan perjalan tadbir urus berada di landasan yang betul.
Pihak MKM telah menyediakan buku Panduan Tadbir Urus Koperasi bagi membantu ALK  Koperasi untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan
No comments:

Post a Comment